Geosynthetics

Geotextielen

Geotextielen

De meest gebruikte geotextielen van het type SG (licht type), HF en NW zijn voorzien van een BENOR / COPRO-certificaat.

Geweven geotextielen : SG – HF – HS

Standard grade

Dit is het meest gebruikte type geotextiel in Vlaanderen. Het wordt gemaakt uit polypropyleen en heeft treksterktes tussen 15 kN/m en 200 kN/m. De lichtere types  worden hoofdzakelijk gebruikt als scheidingsgeotextiel (bvb. aanleg van wegen, parkings, landingsbanen,…). De zware types worden gebruikt in omstandigheden waar de belasting zeer hoog is, zoals bij tijdelijke bodemversterking, oeververdediging en grondstabilisatie.

High flow

Dankzij hun specifieke structuur kennen HF geweven geotextielen een hoge waterdoorlaatbaarheid. Dit is een zeer belangrijke eigenschap bij erosiebeschermings- en infiltratietoepassingen  Dit geotextiel wordt hoofdzakelijk gebruikt voor waterbouwkundige werken (zeebodem, geobags,…) of infiltratietoepassingen. Het wordt gemaakt uit polypropyleen en polyethyleen (monofilament in de ketting en monofilamenten / multifilamenten / bandjes in de inslag.

High strength

De polyester HS geweven geotextielen kennen een zeer hoge treksterkte tot 1200 kN/m gecombineerd met een zeer lage rek. Deze eigenschappen maken HS geotextielen bijzonder geschikt voor grondwapeningen (bvb voor de bouw van zeer steile taluds of verticale grondkerende muren)

Niet-geweven geotextielen : NW – SNW – Isotess – Protec

Non Woven

NW wordt vervaardigd door middel van mechanische vernaalding en thermofixatie. Met de hoogste treksterkte binnen de reeks niet-geweven geotextielen, wordt NW vooral gebruikt voor lichte separatie- en filtratietoepassingen (bvb aanleg van wegen, parkings,…). De hydraulische eigenschappen van NW zijn bijzonder goed waardoor het zeer geschikt is voor filtratie. Een typische toepassing is het omhullen van buizen in drainagesleuven.

Soft Non Woven – Isotess – Protec

Deze niet-gethermofixeerde niet-geweven geotextielen voelen zacht aan. Ze worden gemaakt uit polypropyleen en worden hoofdzakelijk gebruikt als beschermings- en filtergeotextiel (beschermen van folie, drainage). Omwille van hun functie worden deze types meestal bekeken aan de hand van het gewicht (150 gr/m² tot 2000 gr/m²)

Foto’s

Geogrids

Geogrids

Een geogrid is een geperforeerde polypropyleen- of polyethyleenplaat die onder strikte omgevingsvoorwaarden onder een uniaxiale of biaxiale spanning is gebracht. De spanning hangt af van het type wapening dat u nodig hebt voor uw project (uni-axiaal of bi-axiaal).  Geogrids laten toe dat de granulaten zich vastzetten in de geperforeerde structuur (interlocking).

Voor projecten waar grondwapening of grondstabilisatie zijn vereist, zal ons brede aanbod van direct beschikbare geogrids telkens weer de juiste oplossing bieden. 

Belangrijkste toepassingsgebieden : Steile hellingen, funderingen, keerwanden, stortplaatsen, wegen en spoor, grondlichamen, paalmatrassen, blokkenwanden

geogrid_MAX30

Geogrid MAX (bi-axiaal)

geogrid_PRO

Geogrid PRO (uni-axiaal)

geogrid_TRC

Geogrid TRC

Foto’s

Geocellen Neoloy (by PRS)

Geocellen “Neoloy Tough Cells” – by PRS

Geocellen zijn een 3D-systeem waarmee je vullingsmaterialen kan vastzetten of opsluiten.   Ze kennen eigenlijk hun oorsprong eind jaren ’70 / begin jaren ’80 voor hoofdzakelijk militaire doeleinden met korte termijndoelstellingen.  Het had als bedoeling om op instabiele ondergronden snel tijdelijke wegen aan te leggen voor de passage van militair materieel.

Net zoals vele andere materialen hebben geocellen een evolutie meegemaakt.  De meeste fabrikanten blijven halsstarrig vasthouden aan HDPE als grondstof.  De mensen van PRS gingen op zoek naar een grondstof die kon voldoen aan lange termijnverwachtingen.  In hun zoektocht kwamen ze terecht bij een uniek ontwikkeld polymeer, nl. Neoloy ®.  Op die manier werd die kwaliteit naar een uitzonderlijk niveau gebracht !

De “Neoloy® Tough Cell” (by PRS) bestaat uit kunstofstrips die op vastgestelde punten ultrasoon worden gelast.  Door het opspannen van deze kunststofstrips verkrijg je een honingraatstructuur : geocellen.  Deze kunnen gevuld worden met een granulaat, zand, aarde of gerecylcled materiaal.

news_the_challenge_post-1

Neoloy® Tough Cell

Door de complexe interactie van de celwand, celgeometrie en de vulling zorgt de “Neoloy® Tough Cell” voor een uniek cellulair systeem.  Hierdoor verbetert het de prestaties van de gebruikte vulmaterialen en verhoogt het draagvermogen van verhardingsconstructies.

De “Neoloy® geocellen tonen zich bijgevolg een heel duurzame oplossing voor uw projecten door het behoud van bepaalde eigenschappen tot meer 75 jaar na installatie ! Het gebruik van de “Neoloy® Tough Cell” brengt bijgevolg zowel technische, economische en ecologische voordelen met zich mee :

  • Reductie in de constructielaagdiktes met behoud van de ontwerpsterkte
  • Verbeterde stijfheid / geringe vervorming zorgt voor verbeterde prestaties
  • Mogelijkheid tot gebruik van lichtere en/of goedkopere vulmaterialen
  • Kostenbesparend en duurzaam bij aanleg en onderhoud
  • Aanpassing in constructielagen / vulling brengt een lagere CO2 uitstoot met zich mee

Belangrijkste toepassingsgebieden : wegenbouw (verhard en onverhard), containerterminals, distributiecentra, spoorwegen, stabilisatie taluds, steile wandconstructies

 

De “Neoloy® Tough Cells” werden reeds meer dan 20 jaar succesvol wereldwijd ingezet in meer dan 10 000 projecten.  Ze voldoen dan ook aan de meest toonaangevende industriestandaarden ter wereld.

Het productgamma bestaat uit 3 categoriën qua treksterkte. Binnen deze groepen zijn er telkens een aantal types qua hoogte en celafmetingen.  Dit laat ons toe om op maat van elk project het correcte product voor te stellen !

Heb jij een uitdagend en veeleisend project ? Neem contact met ons op !

Hieronder vind je een aantal filmpjes terug en een fotogallerij

Building Heavy Duty Pavements on Soft Soil

Neoloy Tough Cell reinforced base for container yard - Poland

Foto’s

Matten met 3D-structuur

Matten met 3D-structuur

Enkamat is een flexibele driedimensionale mat voor onmiddellijke en permanente erosiebescherming op allerlei hellingen. Dankzij de unieke structuur wordt een kunstmatige bewortelingsstructuur verkregen waarmee bodemerosie op steile hellingen, oevers, stortplaatsen en andere kwetsbare gebieden wordt voorkomen. Enkamat kent een uitstekende bodemretentie,waardoor de wortelsystemen van vegetatie zeer goed aanslaan. In samenspel met grond en vegetatie, vormt Enkamat een geïntegreerd en volledig begroeid systeem voor erosiepreventie.

Belangrijkste toepassingsgebieden : Hellingen, wegen en spoor, oevers, steile en/of rotsachtige hellingen, griplaag op met grond bedekte geomembranen.

3D-enkamat01

Enkamat

3D-mat02

Enkamat

3D-mat03

Enkadrain drainagematten

Consistentie en uitstekende langetermijnprestaties kenmerken de Enkadrain drainagematten. Elke Enkadrain variant bestaat uit een drainagekern die ofwel gebonden is aan één laag niet-geweven geotextiel of is ingeklemd tussen twee van deze lagen. Enkadrain biedt drainageoplossingen in de civiele techniek en bij bouwprojecten, zowel gedurende de bouwfase als tijdens het gebruik. Met een uitgebreid assortiment van producttypen is Enkadrain geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingen.

Belangrijkste toepassingsgebieden : stortplaatsen, wegen en spoor, parkeerdaken en daktuinen, tunnels, grondlichamen, keldermuren, verloren bekisting, Trillingsreductie

Foto’s

Noppenfolies

Noppenfolies

Bij de thema’s grondmuurbescherming en drainage wordt de bijzondere kwaliteit van onze noppenfolies hoog geschat. Schade en gebreken aan de tegen de aarde gelegen constructiedelen zijn meestal te wijten aan indringend water en hydrostatische druk.

Noppenfolie zorgt voor de bescherming tegen mechanische beschadiging en kan ook het ophopend water afvoeren. Door de nauwe samenwerking met architect, aannemer en de bouwheer wordt het omvangrijk aanbod regelmatig uitgebreid en verbeterd.

Ook voor de aanleg van groendaken hebben we de nodige ervaring en kunnen we u de nodige producten aanbieden !

Geocomposieten

Geocomposieten

Bij de productie van LG worden niet-geweven en geweven geotextielen door middel van vernaalding samengevoegd. Hiermee worden de eigenschappen van de beide textielen in een enkel product geïntegreerd. LG wordt toegepast in situaties waar een hoge treksterkte en extreme bescherming vereisten zijn.

Hebt u vragen ? Hebt u advies nodig ?