Beste klant

Na een bijzonder en onvoorspelbaar 2020 is het nieuwe jaar ondertussen een dikke maand verder. Met veel ongeduld kijken we uit wat 2021 ons verder zal brengen !

In de laatste maanden van vorig jaar werd de markt opgeschrikt door snel stijgende grondstofprijzen in bvb kunststof, gietijzer als staal. Wij hebben even geopteerd om af te wachten of deze tendens tijdelijk was of zou aanhouden. Helaas is het laatste de realiteit. De stijgende prijzen zijn grotendeels te wijten aan de beperkte beschikbaarheid van die grondstoffen op de internationale markt. Het normale aanbod is fel verminderd terwijl er bijkomende vraag komt vanuit Azië en de Verenigde Staten. Daarnaast worden we ook geconfronteerd met verder o.a. stijgende energie-en transportkosten, productiekosten en verpakkingskosten.

U moet zich verwachten aan prijsverhogingen in het volledige productassortiment (drainage, riolering, geo, afvoergoten,…). Voor sommige assortimenten zullen die verhogingen bovendien behoorlijk stevig zijn (5 à 10 %). De prijsverhogingen mag u op korte termijn verwachten (februari / maart).

Deze mail dient om u te verwittigen van de actuele situatie.  De prijslijsten zullen ten gepasten tijde doorgestuurd worden per mail. U moet rekening houden dat ze dan ook vrij snel zullen ingaan.

Indien u vragen of bemerkingen heeft mag u altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groeten

Gregory Quaegebeur

ISOFAQ NV