Geosynthetics

Geotextielen

Geotextielen

De meest gebruikte geotextielen van het type SG (licht type), HF en NW zijn voorzien van een BENOR / COPRO-certificaat.

Geweven geotextielen : SG – HF – HS

Standard grade

Dit is het meest gebruikte type geotextiel in Vlaanderen. Het wordt gemaakt uit polypropyleen en heeft treksterktes tussen 15 kN/m en 200 kN/m. De lichtere types  worden hoofdzakelijk gebruikt als scheidingsgeotextiel (bvb. aanleg van wegen, parkings, landingsbanen,…). De zware types worden gebruikt in omstandigheden waar de belasting zeer hoog is, zoals bij tijdelijke bodemversterking, oeververdediging en grondstabilisatie.

High flow

Dankzij hun specifieke structuur kennen HF geweven geotextielen een hoge waterdoorlaatbaarheid. Dit is een zeer belangrijke eigenschap bij erosiebeschermings- en infiltratietoepassingen  Dit geotextiel wordt hoofdzakelijk gebruikt voor waterbouwkundige werken (zeebodem, geobags,…) of infiltratietoepassingen. Het wordt gemaakt uit polypropyleen en polyethyleen (monofilament in de ketting en monofilamenten / multifilamenten / bandjes in de inslag.

High strength

De polyester HS geweven geotextielen kennen een zeer hoge treksterkte tot 1200 kN/m gecombineerd met een zeer lage rek. Deze eigenschappen maken HS geotextielen bijzonder geschikt voor grondwapeningen (bvb voor de bouw van zeer steile taluds of verticale grondkerende muren)

Niet-geweven geotextielen : NW – SNW – Isotess – Protec

Non Woven

NW wordt vervaardigd door middel van mechanische vernaalding en thermofixatie. Met de hoogste treksterkte binnen de reeks niet-geweven geotextielen, wordt NW vooral gebruikt voor lichte separatie- en filtratietoepassingen (bvb aanleg van wegen, parkings,…). De hydraulische eigenschappen van NW zijn bijzonder goed waardoor het zeer geschikt is voor filtratie. Een typische toepassing is het omhullen van buizen in drainagesleuven.

Soft Non Woven – Isotess – Protec

Deze niet-gethermofixeerde niet-geweven geotextielen voelen zacht aan. Ze worden gemaakt uit polypropyleen en worden hoofdzakelijk gebruikt als beschermings- en filtergeotextiel (beschermen van folie, drainage). Omwille van hun functie worden deze types meestal bekeken aan de hand van het gewicht (150 gr/m² tot 2000 gr/m²)

Foto’s

Geogrids

Geogrids

Een geogrid is een geperforeerde polypropyleen- of polyethyleenplaat die onder strikte omgevingsvoorwaarden onder een uniaxiale of biaxiale spanning is gebracht. De spanning hangt af van het type wapening dat u nodig hebt voor uw project (uni-axiaal of bi-axiaal).  Geogrids laten toe dat de granulaten zich vastzetten in de geperforeerde structuur (interlocking).

Voor projecten waar grondwapening of grondstabilisatie zijn vereist, zal ons brede aanbod van direct beschikbare geogrids telkens weer de juiste oplossing bieden. 

Belangrijkste toepassingsgebieden : Steile hellingen, funderingen, keerwanden, stortplaatsen, wegen en spoor, grondlichamen, paalmatrassen, blokkenwanden

geogrid_MAX30

Geogrid MAX30

geogrid_PRO

Geogrid PRO

geogrid_TRC

Geogrid TRC

Foto’s

Noppenfolies

Noppenfolies

Bij de thema’s grondmuurbescherming en drainage wordt de bijzondere kwaliteit van onze noppenfolies hoog geschat. Schade en gebreken aan de tegen de aarde gelegen constructiedelen zijn meestal te wijten aan indringend water en hydrostatische druk.

Noppenfolie zorgt voor de bescherming tegen mechanische beschadiging en kan ook het ophopend water afvoeren. Door de nauwe samenwerking met architect, aannemer en de bouwheer wordt het omvangrijk aanbod regelmatig uitgebreid en verbeterd.

Ook voor de aanleg van groendaken hebben we de nodige ervaring en kunnen we u de nodige producten aanbieden !

Matten met 3D-structuur

Matten met 3D-structuur

Enkamat is een flexibele driedimensionale mat voor onmiddellijke en permanente erosiebescherming op allerlei hellingen. Dankzij de unieke structuur wordt een kunstmatige bewortelingsstructuur verkregen waarmee bodemerosie op steile hellingen, oevers, stortplaatsen en andere kwetsbare gebieden wordt voorkomen. Enkamat kent een uitstekende bodemretentie,waardoor de wortelsystemen van vegetatie zeer goed aanslaan. In samenspel met grond en vegetatie, vormt Enkamat een geïntegreerd en volledig begroeid systeem voor erosiepreventie.

Belangrijkste toepassingsgebieden : Hellingen, wegen en spoor, oevers, steile en/of rotsachtige hellingen, griplaag op met grond bedekte geomembranen.

3D-enkamat01

Enkamat

3D-mat02

Enkamat

3D-mat03

Enkadrain drainagematten

Consistentie en uitstekende langetermijnprestaties kenmerken de Enkadrain drainagematten. Elke Enkadrain variant bestaat uit een drainagekern die ofwel gebonden is aan één laag niet-geweven geotextiel of is ingeklemd tussen twee van deze lagen. Enkadrain biedt drainageoplossingen in de civiele techniek en bij bouwprojecten, zowel gedurende de bouwfase als tijdens het gebruik. Met een uitgebreid assortiment van producttypen is Enkadrain geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingen.

Belangrijkste toepassingsgebieden : stortplaatsen, wegen en spoor, parkeerdaken en daktuinen, tunnels, grondlichamen, keldermuren, verloren bekisting, Trillingsreductie

Foto’s

Geocomposieten

Geocomposieten

Bij de productie van LG worden niet-geweven en geweven geotextielen door middel van vernaalding samengevoegd. Hiermee worden de eigenschappen van de beide textielen in een enkel product geïntegreerd. LG wordt toegepast in situaties waar een hoge treksterkte en extreme bescherming vereisten zijn.

Hebt u vragen ? Hebt u advies nodig ?