Infiltratie

Het tot nog toe geldende principe, water van neerslag zo snel mogelijk af te voeren, wordt om economische en ecologische redenen in toenemende mate in twijfel getrokken. Storingen van de waterhuishouding waren en zijn de gevolgen. Er zijn nieuwe concepten nodig: Het doel is om water van neerslag niet meer af te voeren naar de riolering, maar centraal of decentraal te laten wegsijpelen.

Infiltratie units

Infiltratie-units

Regenwater valt op wegen, pleinen, daken, luchthavens, stadions en veel andere verharde oppervlakken. Overal waar dat niet op een natuurlijke wijze gereinigd, opgevangen en afgevoerd kan worden, beginnen onze taken.

Regenwater opvangen (infiltreren of bufferen)

Het opvangen kan verschillende doelen hebben. Om regenwater naar een gebruiksvoorziening toe te voeren, geregeld af te voeren of gewoon alleen maar te laten wegsijpelen, moet het continu gecontroleerd tussentijds worden opgevangen, om overstromingen en de schades als gevolg daarvan uit te sluiten. 

We kunnen, naargelang de toepassing en de plannen 2 types infiltratie-units (L 80 cm x Br 80 cm x H 66 cm en/of H 35 cm) voorstellen.

Beide systemen hebben in hun assortiment een echte inspectieput beschikbaar (nl. Quadro Control).  Met een toegang van Ø 500 mm en afmetingen van een infiltratie-unit is inspectie vanaf nu ook echt op een goede manier mogelijk !

Rigo-fill Inspect

Quadro Control

Rigo-fill ST

(beschikbaar in 2 belastingsklasses)

Quadro Control ST

Bekijk het handige filmpje hoe eenvoudig de plaatsing kan gebeuren van een Rigo-fill ST : https://www.youtube.com/watch?v=RtrpcwF1QUI

Regenwater reinigen

Regen neemt uit de lucht, van daken of verkeersoppervlaktes veel vuil en schadelijke stoffen op die een gevaar vormen voor ons water. Deze moeten er door effectieve technologieën weer gericht worden uitgehaald om ze vervolgens onschadelijk te kunnen afvoeren. 

Om uw investering ook op lange termijn te laten functioneren is het van extreem groot belang om het regenwater te reinigen vooraleer het in uw infiltratie- of bufferbekken aankomt.  Afhankelijk van de oppervlakte hebben we diverse systemen die we kunnen voorstellen :

SediPoint

Sedi-Pipe

Sedi-Pipe XL Plus

Regenwater afvoeren

Deze taak vormt het sluitstuk van onze systeemoplossing, die het verstoorde deel van de natuurlijke waterkringloop volledig kopieert. Wij zorgen ervoor dat het regenwater veilig en betrouwbaar naar de natuur wordt teruggevoerd.

In veel gevallen werd bvb een maximum lozingsdebiet opgelegd. Ook hiervoor hebben we de nodige know-how en producten :

RigoLimit V

Quadro® Limit

Foto’s

Lengtes

Lengtes : Infiltratie PE / PP

Er kan ook geopteerd worden om een leidingssysteem te gebruiken om water te laten infiltreren.  Het is heel belangrijk om de juiste buizen hiervoor te gebruiken. Infiltratiebuizen dienen een gesleufd oppervlak te hebben van minimum 150 cm²/m ! De buizen kunnen ook voorzien worden van een speciaal geotextiel voor infiltratie.

Hebt u vragen ? Hebt u advies nodig ?