Waterzuivering in kunststof / beton

Regenwater- en septische putten

Regenwater- en septische putten

We hebben een uitgebreid gamma aan regenwater- en septische putten in polyethyleen. Standaard zijn deze put voor ondergronds gebruik en hebben ze een ronde of rechthoekige vorm.

Een regenwaterput is een toestel dat dient om het regenwater, afkomstig van de dakgoot, gedeeltelijk op te slaan voor gebruik. Er bestaan ook types met lage inbouwhoogte en types voor bovengronds gebruik

De klassieke septische put ontvangt enkel afvalwater van het toilet. In deze put mag er geen regenwater geloosd worden. Anders kan hij onmogelijk werken.

Regenwaterput

Septische put

Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsstations

Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsstations

De huishoudelijke afvalwaterzuiveringsstations Veco Clear zuiveren alle afvalwater afkomstig uit het huishoudelijk dagdagelijks gebruik. Hieronder verstaan we alle afvalwater komende van toiletten, wastafels, keuken (detergenten,…), badkamer (zepen,…), … Het werkingsprincipe omvat  3 fases : voorzuivering, zuivering en nazuivering.

Hemelwater wordt nooit aangesloten op de huishoudelijke zuiveringsinstallatie. Deze dient gescheiden opgevangen te worden in een regenwaterput en kan, mits behulp van een cycloonfilter, herbruikt worden voor het spoelen van toiletten, buitenkranen en dergelijke. Het gebruik van natuurvriendelijke producten is een aanrader maar geen must voor een correcte werking van het Veco Clear systeem.

Let wel : specifieke dingen als medicijnen, chemische producten, verfresten en dergelijke dienen verwijderd te worden volgens de voorgeschreven kanalen.

Het op regelmatige basis toevoegen van het product GEDAZYME via het toilet zorgt voor een continue werking van de installatie en beschermt de werking tegen plotse biologische aanvallen van medicijnen of andere schadelijke producten.

Vetafscheiders

Vetafscheiders

Op locaties waar vet afvalwater vrijkomt, moet verplicht een vetafscheider conform EN 1825 geplaatst worden. Ze hebben als taak de in het afvalwater voorkomende plantaardige en dierlijke vetten en oliën, alsook de bezinkende vuildeeltjes, achter te houden. Zodoende worden problemen als verstoppingen van afvoerbuizen en bijkomende geurhinder voorkomen en worden de gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties ontlast.

Een uitgebreid gamma producten, met aanpasbare afmetingen en materialen, biedt een oplossing op maat van elk project.  Onze partners hebben tientallen jaren ervaring met de meest uiteenlopende vetafscheiders, hevelinstallaties en pompstations voor ondergrondse en vrijstaande installatie.

We kunnen u vetafscheiders aanbieden in diverse materialen :

Uit rotatiegegoten PE

De meest gebruikte en gekende vetafscheiders zijn vervaardigd uit rotatiegegoten polyethyleen. Ze bieden een kwalitatieve oplossing voor de gravitaire zuivering van dierlijk en vegetaal vethoudend afvalwater, afkomstig van snackbars, restaurants, grootkeukens, …
Ze zijn beschikbaar met een capaciteit van 2 tot en met 10 l/s.

Naast de basisversie zijn er ook types verkrijgbaar die via een vaste afzuigleiding geledigd kunnen worden en die voorzien zijn van een sproeikop (manueel / automatisch) om gereinigd te worden. Op die manier moet het deksel niet meer geopend te worden!

Voor de afwerking tot aan het maaiveld zijn topsecties (ophoogelement, deksel) verkrijgbaar in sterkteklasses A 15 kN, B 125 kN en D 400 kN.  Ook toebehoren zoals bvb monsternameschacht en vetlaagalarm zijn verkrijgbaar.

Vetafscheider-Lipumax-P-B

Lipumax P-B

Vetafscheider-Lipumax-P-DM

Lipumax P-DM

Uit gewapend beton

In sommige gevallen wordt overgeschakeld op vetafscheiders die vervaardigd zijn uit gewapend beton.  De installatie is geschikt voor de gravitaire zuivering van dierlijk en vegetaal vethoudend, vervuild afvalwater, afkomstig van industriële grootkeukens, vleesverwerkende bedrijven, slachterijen, …

De monolithische constructie uit gewapend beton met hoogwaardige binnencoating is uitermate bestand tegen opwaartse druk en biedt de oplossing voor extreme inbouwsituaties qua belastbaarheid en inbouwdiepte. De binnencoating voorkomt dat vetzuren in het beton dringen.  Bij beton en dichtbeton zonder coating is er immers steeds indringing van vetzuren.

De afscheider is uitgerust met een geïntegreerde of gescheiden voorgeschakelde slibvangput. Het volume van de slibvang kan naar toepassing gekozen worden. Het vetverzamelvermogen is vastgelegd volgens de norm.  De vetafscheider is verkrijgbaar met een capaciteit van 1 tot en met 25 l/s.

De schachtafdekkingen, eventueel te voorzien van extra opbouwringen om de gewenste aansluithoogte te bekomen, voldoen aan de belastingsklasse D 400 kN. Ook toebehoren zoals bvb monsternameschacht en vetlaagalarm zijn verkrijgbaar.

Vetafscheider-Lipumax-C

Lipumax C

In bepaalde gevallen kunnen de vetafscheiders niet ondergronds ingebouwd worden.  Hiervoor werden ook aan aantal producten ontworpen voor een bovengrondse opstelling.  Deze zijn beschikbaar  in PE (rotatiegegoten PE of in segmenten) of in roestvrij staal :

Vetafscheider-ECO-JET-O

Eco-Jet-O

Vetafscheider-LIPUREX-O

Lipurex-O

De in de afscheider opgevangen vetten, oliën en andere residu’s dienen, in conformiteit met de norm, door een gecertificeerd recyclagebedrijf maandelijks verwijderd te worden.

KWS-afscheiders

KWS-afscheiders

KWS-afscheiders (ook wel olie-afscheiders genoemd) behandelen afvalwater van tankstations, garages, grote parkings, carwashes en opslagplaatsen. Het betreft hier meestal de opvang van oppervlaktewater dat vervuild is met petroleum, mazout of benzine. De norm schrijft voor dat koolwaterstoffen slechts in zeer beperkte mate in de riolering mogen komen, afhankelijk van de toepassing en de locatie mag die restwaarde nog slechts 5 mg/liter (klasse I) bedragen.

We kunnen u vetafscheiders aanbieden in diverse materialen :

Uit rotatiegegoten PE

De meest gebruikte en gekende vetafscheiders zijn vervaardigd uit rotatiegegoten polyethyleen. Ze bieden een kwalitatieve oplossing om schadelijke koolwaterstoffen uit het oppervlakte- en afvalwater te houden van parkings, wasstraten, benzinestations, … Ze is beschikbaar in nominale grootte van 3 l/s tot en met 10 l/s.

Ze zijn ook beschikbaar met een bypass voor de afwatering van grote oppervlakten, zoals parkeerterreinen. De bypass werkt op het principe van de ‘first flush‘ waarbij slechts een deel van het afvalwater door de installatie behandeld wordt. Het afvoerdebiet reikt dan van 3 l/s (piekdebiet van 15 l/s) tot 10 l/s (piekdebiet van 50 l/s).

Voor de afwerking tot aan het maaiveld zijn topsecties (ophoogelement, deksel) verkrijgbaar in sterkteklasses A 15 kN, B 125 kN en D 400 kN.  Ook toebehoren zoals bvb monsternameschacht en diverse alarmsystemen zijn verkrijgbaar.

KWS-afscheider-Oleopator

Oleopass

KWS-afscheider-Oleopator

Oleopator

Uit gewapend beton

In sommige gevallen wordt overgeschakeld op KWS-afscheiders die vervaardigd zijn uit gewapend beton.  Deze KWS-afscheiders zijn verkrijgbaar met een afvoerdebiet/capaciteit van 1,5 l/s tot en met 100 l/s. Ze zijn uitgerust met een geïntegreerde of apart geplaatste slibvangput. Het volume van de slibvang kan naar toepassing gekozen worden van 150 tot en met 18500 liter.

De monolithische constructie uit gewapend beton, met 3-lagige hoogwaardige binnencoating bestand tegen minerale oliën, is uitermate bestand tegen opwaartse druk en biedt de oplossing voor extreme inbouwsituaties qua belastbaarheid en inbouwdiepte. Het coalescentie-element is nagenoeg vrij van onderhoud en slijtage en kan worden uitgenomen zonder de afscheider te ledigen.

Ook in deze types kan je eventueel een type met bypass bekomen.  Het behandelde afvoerdebiet reikt van 6 l/s (piekdebiet van 60 l/s) tot en met 30 l/s (piekdebiet van 300 l/s). Bij externe bypasskamer is er zelfs een piekdebiet van 600 l/s mogelijk.

Een revolutie op vlak van KWS-afscheiders is de Oleosmart. Dit is een innovatieve filtervrije afscheider voor zuivering van sterk slibhoudend afvalwater. Het unieke afscheidingsproces is revolutionair en overtroeft alle traditioneel werkende afscheiders ! De Oleosmart afscheider is aan de inlaat uitgerust met een omlopend filterloos coalescentiekanaal, waardoor het slib en de lichte vloeistoffen gelijktijdig worden afgescheiden. Deze technologie optimaliseert het afscheidingsrendement van het slib tot minstens 93% en vermindert het risico op dichtslibben. De onderhoudskosten van de installatie worden hierdoor gevoelig gereduceerd. Verder garandeert de technologie steeds een stabiele werking van de vlotter bij hevige stortbuien met piekdebieten. Door de geringe werkings- en onderhoudskosten is de beperkte meerprijs ten opzichte van een uitvoering met coalescentiefilter binnen de 3 jaar reeds terugverdiend ! Deze KWS-afscheiders zijn verkrijgbaar met een afvoerdebiet/capaciteit van 4 l/s tot en met 20 l/s.

De schachtafdekkingen, eventueel te voorzien van extra opbouwringen om de gewenste hoogte te bekomen, voldoen naar keuze aan de belastingsklasse D 400 kN. De installatie kan worden uitgerust met een monsternameschacht en een alarmsysteem. Het alarm meet de dikte van de olielaag en de opstuwing binnenin de afscheider.

KWS-afscheider-Oleosmart

Oleosmart

KWS-afscheider-Oleopator-C-OST

Oleopator C-OST

Belangrijke informatie over bypass-systemen op een KWS-afscheider

In bepaalde gevallen mag een KWS-afscheider geplaatst worden met een bypass.  Ze filteren het te behandelen oppervlaktewater volgens het principe van de ‘first flush’. Met dit systeem wordt slechts een deel van de watertoevoer door de installatie gestuurd. Wanneer het begint te regenen spoelen de vervuilde media van de oppervlakte af en stromen ze in de afscheidingsinstallatie. De volgende grote waterstroom, die vrij zuiver is, gaat rechtstreeks via de bypass naar de riolering.

Let op : De afscheiders met bypass mogen niet gebruikt worden om afvalwater afkomstig van industriële processen, van carwashes, van garages, van tankstations, … te behandelen.  Het water moet ook naar de riolering gaan en mag dus niet in rivieren of grachten geloosd worden !  Zoniet moet het volledige debiet behandeld worden !

Hebt u vragen ? Hebt u advies nodig ?