Project Lessines – uitbreiding bedrijfsparking

In het najaar werden we gecontacteerd door een klant die verantwoordelijk was voor een aanzienlijke uitbreiding van een bedrijfsparking in de omgeving van Lessines. De vraag kwam of we de plannen konden bekijken en eventueel een optimalisatie konden uitvoeren. In samenspraak met de klant, opdrachtgever en het architectenbureau werden enkele veranderingen aan de originele plannen gemaakt. Die wijzigingen resulteerden in een aanzienlijke besparing voor de opdrachtgever.

Tijdens de voorstelling van enkele marterialen werd ook aandacht besteed aan de Sedi-Pipe. De Sedi-Pipe is een innovatief systeem voor regenwaterreiniging dat gedimensioneerd kan worden in functie van de te behandelen oppervlakte. In tegenstelling tot de meer gekende kleinere en minder goed werkende filtersystemen kan de Sedi-pipe grote oppervlaktes behandelen tot 25000 m²! Samen met Fränkische kon bepaald worden dat hier een Sedi-Pipe DN 500 mm (lengte 6 m) gebruikt kon worden.

Waarom Sedi-Pipe gebruiken ?

Schadelijke stoffen die door afvloeiend regenwater worden meegespoeld, zijn grotendeels verbonden met kleine vaste deeltjes. Sedi-pipe maakt gebruik van de zwaartekracht om deze fijne stoffen uit het regenwater af te scheiden. Het sediment zet zich af in het onderste deel van het sedimentatietracé. De stromingsscheider verhindert de remobilisatie en de verspreiding in het infiltratiesysteem. Door onafgebroken stuwkracht blijft het sediment in de slibfase. Op die manier kan de installatie met de gebruikelijke spoeltechniek worden gereinigd.

Alle partijen zagen de voordelen in van het gebruik van de Sedi-Pipe. Met de installatie hiervan was men zeker dat de investering ook op lange termijn zijn nut zou hebben. Bovendien zou ook de reiniging veel sneller en eenvoudiger kunnen gebeuren. Een buis van 6 m lengte in plaats van het bufferbekken van circa 100 m³ te reinigen ! Uiteindelijk besliste de opdrachtgever om een deel van de besparingen te gebruiken voor de aankoop van een Sedi-Pipe !

Naast de materialen en de plaatsing van het bufferbekken (dikte folie 1.5 mm) van circa 100 m³ werden door ISOFAQ ook nog een hoop andere materialen aangeleverd om deze parking aan te leggen :

  • Zelfdragende afvoergoten in gewapend beton HRI (130 m)
  • Drainerende borduren type KerbDrain (75 m)
  • Geotextielen (10000 m²)
  • KWS-afscheider in gewapend beton
  • Draineerbuizen
  • riolerings- en kabelbeschermingsbuizen

Wenst u meer informatie met betrekking tot onze producten. Had u graag advies of bijstand gekregen omtrent specifieke materialen. Wij helpen u bij het bepalen van dimensionering en de keuzen van de producten. Hiervoor streven we naar kwalitatieve en duurzame oplossingen !

Foto’s